هزینه‌های صندوقفهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري بازارگردانی سهم آشنا یکم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس معادل پنج در ده هزار (0.0005) حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارائة مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ... درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولي سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 120 و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود
حق‌الزحمة حسابرس مبلغ ثابت 180 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق معادل یک در هزار(0.001) خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد تا سقف 110 میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 750 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:

عنوان هزینه شرح
کارمزد صدور مبلغ 20000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)
کارمزد ابطال مبلغ 20000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری