اهداف


اهداف و الزامات سرمایه گذاری

 • هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

 • موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:
  2-2-1- سهام به شرح این موارد :
  آسان پرداخت (آپ)
  آسیاتک (آسیاتک )
  ريل سير كوثر (حسير )
  مهندسي‌نصيرماشين‌(خنصير)
  گز سكه(غگز )
  بیمه اتکایی امین(اتکام )
  ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو )
  ماداکتو استیل کرد(فماک )
  پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ )
  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
  مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور )
  توکاریل (توریل)
  سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
  تأمین مسکن جوانان (ثجوان)
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله یاقوت آگاه (یاقوت)
  2-2-2: حق تقدم خرید سهام موضوع بند 2-2-1.
  2-2-3: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامي شرايط زير را داشته باشند:
  الف- مجوز انتشار آنها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
  ب- سود حداقلي براي آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
  ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.
  2-2-4: گواهي‌هاي سپردة منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
  2-2-5: هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
  2-2-6: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند 2-2-3، دارای خصوصیات زیر باشند:
  2-2-7- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

 • اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.