اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/11/06

۱۳۹۸/۱۱/۱۵


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/11/06، تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادبترانس ، طی نامه شماره 122/60296 مورخ 1398/11/14 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت