اخبار


انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما

۱۳۹۸/۱۱/۱۴


به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 در تاریخ 1398/11/14 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.


→ بازگشت