اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08

۱۳۹۸/۱۱/۲۱


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08، تغییرات امیدنامه در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02، طی نامه شماره 122/60535 مورخ 1398/11/20 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت