اخبار


مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08

۱۳۹۸/۱۱/۲۳


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08، تغییرات اساسنامه در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02، طی نامه شماره 122/60661 مورخ 1398/11/21 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت