اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/02/03

۱۳۹۹/۲/۲۴


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/02/03، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد غنیلی ، طی نامه شماره 122/64175 مورخ 1399/02/23 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت