اخبار


تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

۱۳۹۹/۸/۲۰


به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 20-08-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

اسامی حاضرین

جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

خانم محدثه علی بابائی (دبیر)


→ بازگشت