اخبار


تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

۱۴۰۰/۷/۶


به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  به منظور خروج نماد ،  مورخ 1400/07/06 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

 

اسامی حاضرین

 

آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

 

آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

 

آقای حمید قادری  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

 

آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

 

 (خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع


→ بازگشت