اخبار


دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

1398/02/24


به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه مورخ 1398/02/28 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.


→ بازگشت