اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11

1398/02/28


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/48714 مورخ 1398/02/28 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید:
1- افزایش سقف واحدهای صندوق از 500.000 به 1.000.000 واحد
2- تغییر در بند 9-3 هزینه های مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانونها
جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت