اخبار


دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

1398/05/16


به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) و سایر موارد،در روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 ساعت 15 و 16 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.


→ بازگشت