اخبار


تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

۱۳۹۸/۵/۲۷


به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز ، تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم هستی کاخی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا (مدیر)(رئیس مجمع)؛ آقای علی اکبر شوره کندی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، آقای شهریار شهمیری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار)، خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی) و خانم زهرا فرجی شربیانی.


→ بازگشت