اخبار


تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

۱۳۹۸/۶/۱۶


به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز ، به منظور تغییرات امیدنامه (حذف برخی سهام از موضوع بازارگردانی صندوق) تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم هستی کاخی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا (مدیر)(رئیس مجمع)؛ آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (ناظر) ، آقای مسعود مددی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار)، خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی )( ناظر) و خانم زهرا فرجی شربیانی (دبیر).


→ بازگشت