اخبار


مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27

1398/06/24


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27، صورت های مالی دوره یکساله منتهی به 1398/03/31 طی نامه شماره 122/53988 مورخ 1398/06/24 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت