اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16

1398/07/01


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16، تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادهای غشهداب، حریل و سبزوا ، طی نامه شماره 122/54386 مورخ 1398/07/01 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت