صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
ثبت شده به شماره 42953 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: ۱۳96/07/18

متولی


موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
فایل رزومه متولی