صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
ثبت شده به شماره 42953 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: ۱۳96/07/18
ارکان صندوق
مدیر
شرکت سبدگردان سهم آشنا
متولی
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
مدیر سرمایه‌گذاری
آقای حمید قادری
آخرین NAV محاسبه شده
تاریخ محاسبه
صدور
ابطال
آماری
کل ارزش خالص
تعداد واحدها
روندNAV
ترکیب دارایی سهم صنایع در سبد دارایی


روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی
شش ماهه
یک ساله
از ابتدای فعالیت